Analýza webu

Analýza webu je základem budoucího úspěchu. Tvorbě webu, kterému nepředcházela analýza, hrozí velké riziko neúspěchu.

Analýza pozic

Jednou z nejčastěji prováděných analýz je analýza pozic. Pokud jste nedosáhli první pozice, umístění stránek není mnohdy jednoduché najít.  Navíc existuje určitě několik kombinací slov, které vystihují obsah vašeho oboru, vašich webových stránek. Ne vždy však právě tato výstižná slova uživatelé internetu při vyhledávání používají. Analýza pozic webových stránek na nevhodné klíčové slovo nemá žádný efekt. Proto je nutné zjistit, jaká slova uživatelé používají nejčastěji. Dalším krokem tedy je:

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov má za úkol odhalit klíčová slova, která odpovídají zaměření webu a zároveň jsou používána uživateli. Například instalaci počítačových kabelů odpovídá fráze strukturovaná kabeláž, nikdo však tuto frázi nepoužívá. Nepoužívá ji prostě proto, že tuto odbornou frázi znají pouze odborníci, nikoliv však zákazníci. Stejně vhodné je rozlišit, komu jsou webové stránky určeny. Odborníky na dětskou obrnu zajímá reflexní lokomoce, maminky postižených dětí ji však znají pod názvem Vojtova metoda.

I když provedete předchozí analýzy, nemusíte uspět ve snaze o dosažení předních míst ve výsledcích vyhledávání. Konkurence je téměř v každém oboru vysoká a domnívat se, že konkurent o přední umístění neusiluje, je pošetilé. V zájmu určení konkrétního cíle je dalším krokem

Analýza konkurence

V mnoha oborech je vysoká konkurenčnost. Konkurenci však lze na internetovém poli převálcovat, pokud použijete efektivní prostředky – účinnější a levnější. Jaké prostředky použila vaše konkurence, to odhalí právě analýza konkurence.

 

Komplexní analýzu zpracujeme na požádání. Pro provedení komplexní analýzy je nutný osobní kontakt. Naštivte Studio 20 a my vám rádi navrhneme smysluplný a efektivní postup.