DNS záznamy

V rámci tvorby webových služeb a správy Vám nabízíme i správu DNS záznamů. Správa DNS záznamů vyžaduje dobrou znalost této problematiky. Pokud si nevíte rady s nastavením DNS záznamu, kontakujte nás.

Chybným nastavením se můžete připravit nejen o funkční webové stránky, ale i o funkčnost e-mailové komunikace. Nastavení doménových záznamů a jejich veškeré záznamů provádíte na vlastní nebezpečí, mohou zapříčinit nefunkčnost celé domény a předpokládá se že osoba zasahující do záznamů DNS u domény je s touto problematikou dostatečně obeznámena a ví, co činí, případně jaká rizika jsou s konfigurací spojena.

Co který typ DNS záznamu znamená:

A: směřuje vždy na IP a určuje směrování dané subdomény

CNAME: je aliasem na A či MX záznam a kopíruje jeho hodnotu. Když se upraví A záznam na který směřuje, upraví se i záznam CNAME. Může obsahovat pouze doménové jméno.

MX: určuje směrování mailů. Může obsahovat pouze doménové jméno.

SRV: slouží ke směrování portů na jiný server

Jednotlivé položky DNS záznamu:

Name: definuje jméno, kterého se záznam týká
Type: typ záznamu

Content: hodnota, které záznam nabývá
TTL: čas, po kterém se znovu načte záznam (v sekundách)
Prio: priorita, stanovuje se pouze u MX a SRV

Příklady DNS záznamu:

CNAME
Name: info
Type: CNAME
Content: test.studio20.tld
TTL: 3600
Prio: (nevyplněno)
Výsledek: info.studio20.tld bude odkazovat na stejnou IP jako obsah test.studio20.tld

A
Name: info

Type: A
Content: 212.80.92.110
TTL: 3600
Prio: (nevyplněno)
Výsledek: subdoména info.studio20.tld bude směrovat na ip 212.80.92.110

MX
Name: info
Type: MX
Content: mx.studio20.tld
TTL: 3600
Prio: 10
Výsledek: e-maily ze subdomény info.studio20.tld budou směřovat na mx.studio20.tld
Poznámka: počet MX záznamů pro jednu doménu nebo subdoménu může být neomezeně, e-maily jsou doručovány podle priorit

SRV

Name: _studio20._tcp
Type: SRV
Content: 0 20  server20.studio20.tld
TTL: 3600
Prio: 10
Výsledek: Přesměruje TCP port 20 na server server20.studio20.tld

Pokud si nevíte rady s nějakým záznamem, kontakujte naší technickou podporu.


Nelze měnit SOA, NS a hlavní A záznamy – správa je určena pouze pro domény hostované u nás, není tedy důvod je na úrovni hlavního A záznamu v DNS směrovat jinam, stejně tak nemají význam změny DNS v našich nameserverech. Pokud chcete DNS převést k poskytovateli, pak je potřeba tak činit přímo u registrátora, nikoli na úrovni správy DNS. V závislosti na Vašem poskytovateli se změna u koncových uživatelů projeví během 1–24 hodin.