Instalace webu

Správné zobrazování webových stránek, jejich správná funkčnost a bezpečnost vyžadující instalaci webového serveru je další m krokem, který je součástí instalace webu na server. V našem případě se jedná o server s operačním systémem Linux a webovým serverem Apache. Webserver Apache je již řadu let nejpopulárnějším systémem používaným pro ovládání webového prostředí.

Instalace webu na pracovní server

Tvorba webových stránek začíná konfigurací nastavení složek na pracovním serveru. Zde je zřizován takzvaný pracovní prostor. Pracovní prostor zřizujeme většinou z toho důvodu, že na ostrém místě, kam směřuje doménové jméno stránek, je v provozu původní prezentace. Zřízení pracovního prostoru tak umožňuje provoz původních webových stránek a současně nově vznikajících stránek. Díky pracovnímu prostoru mají naši klienti možnost kontrolovat naši práci, mohou ovlivňovat vzhled i obsah webových stránek,  jsou zapojeni on-line do vývoje webu.

Instalace webu s redakčním prostředím

V případě tvorby webu s redakčním prostředím je situace shodná. Na webserver se instaluje redakční systém ve shodné konfiguraci, jako tomu bude později i na serveru v ostrém prostoru.

Při instalaci webu vždy zálohujeme

V zájmu předcházení jakékoliv možné lidské chyby či selhání technologie vždy data zálohujeme. Zálohujeme vlastní data, nastavení serveru, konfigurace redakčního systému i databáze.

Poslední krok při instalaci webu

Po dokončení finální podoby webových stránek a jejich obsahu dojde k přenesení webu na server s ostrým provozem. Přenesení webových stránek z pracovního prostoru na vlastní server je otázkou několika minut, po přepnutí  hlavního souboru jsou nové stránky zobrazovány ihned.

Po instalaci webu se pracovní prostor nezruší

V případě další spolupráce se pracovní prostor určený pro vývoj webových stránek neruší, ale je využíván i nadále pro další vývoj webu klienta. Experimenty na serveru s ostrým provozem mohou totiž vážně poškodit nejen webovou prezentaci, ale i dlouhodobě vyřadit prezentaci z provozu.  

Spuštění webových stránek

Posledním krokem instalace webu je spuštění webových stránek. K tomu dochází po výslovném souhlasu zadavatele stránek. Nové webové stránky přesuneme na již připravený hostingový prostor s konfigurací shodnou, jako je tomu u pracovního serveru. Spuštění webových stránek je oznámeno zadavateli e-mailem.

Uvedení úplně nových webových stránek

Při tvorbě nových webových stránek je samozřejmě nutná registrace a volba vhodné domény a konfiguraci doménových záznamů a zřízení hostingu.