Za jak dlouho udělá web první dojem

Abyste o sobě druhým hodně prozradili, stačí pár minut. Aby o Vás hodně prozradil Váš web, stačí několik vteřin. Leccos o nás i o našem webu vypoví první dojem. Rozhodne nejen o uznání kvality, ale třeba i o výsledku plánovaného obchodu. Jak má web správně zapůsobit a vydat ze sebe skutečně to nejlepší?

První dojem je začátek!

První dojem je u všech typů reklamy nejdůležitější. Právě první dojem většinou totiž rozhodne, zda na sebe nechá příjemce reklamu dále působit. Jakmile je první dojem špatný, propásli jste svou šanci. Co tedy utváří první dojem v jednotlivých reklamách?

Kde začíná první dojem?

Vytváření prvního dojmu v mezilidské komunikaci je ovlivněno řadou prvků a nonverbálních projevů. Porůznu je tomu i u vytváření prvního dojmu u reklamy. První dojem má v tištěných médiích na starosti především titulek a celkový vzhled, zatímco u rádiových či rozhlasových reklam rozhoduje o prvním dojmu prvních pět vteřin. První dojem tiskové zprávě tvoří perex (úvodní odstavec), reklamní pošta  je stavěna především na textu na obálce. U katalogu první dojem ovlivňuje přední stránka a stejně je tomu i u prezentací či internetových stránek. První dojem u e-mailu začíná pochopitelně u vyplněné kolonky „odesilatel“ a „předmět“.

Jak je to s textem na webu?

Přestože dobrý text dokáže udělat z neúspěšného webu úspěšný, primární význam textu spočívá především v jeho obsáhlosti, detailech a popisnosti. I když dobrý text zvyšuje návštěvnost stránek, zboží prodává především první dojem. Zda dokáže úderný text, výmluvný slogan nebo obchodní sdělení prodat zboží, nikdo asi pochybovat nebude.

Ale dokáže slogan přivábit návštěvníky webu?

Pro odpovědi jsem provedl srovnání mezi tím, jak získáváme první dojem u člověka a jak získáváme první dojem u webu.

Grafika a vzhled

První dojem se vytváří ve velmi krátkém časovém intervalu jen v několika málo vteřinách (asi patnáct) a jeho vliv zůstává statisticky velmi významný i pro další hodnocení. Grafický styl je první věc, kterou na webu návštěvník zaregistruje. Samozřejmou součástí vnímání celkového vzhledu je i uspořádání webu. Návštěvník ihned zaregistruje chyby vzhledu i prvky, které svým obsahem do webu nezapadají.

Všichni máme tendenci očekávat od vzhledu webu a funkčnosti svůj první dojem, proto oblečení pro web vybírejte zásadně podle zaměření webu a jeho účelu.

Stránko, otevři se včas!

Dochvilností dáváme druhé straně jasně najevo, že nám na ní záleží a je pro nás důležitá. Nechat druhé čekat je projevem vlastní neschopnosti dát schůzce dostatečnou prioritu.

Pokud je web chybně naprogramovaný, nebo je webový obsah umístěn na pomalém hostingu, načítání stránek je zdlouhavé. Nemusím podotýkat, že v dnešní uspěchané době jsme s pomalým načítáním stránek rychle hotovi. Je snadné takový web vyřadit z obzoru našeho zájmu jednou provždy. Stejná situace nastává, když je web vybaven různými multimediálními funkcemi, které návštěvníka nutí instalovat další podporu pro prohlížení webu. První dojem tedy ovlivňuje i rychlost, s jakou se nám obsah stránek zobrazuje.

Vstup na webové stránky je jako podání ruky

Podání ruky má daleko hlubší význam, než jen pozdrav. Webová stránka nikomu ruku na pozdrav nestiskne, ani se při tom nebude dívat do očí. Web však dokáže naznačit, kde nalezneme uvítání. Uvítání i představení je vždy na prvním místě. Nejasnost obsahu webu signalizuje, že web svou prezentaci nezvládá již v úvodu. Správným pozdravem a představením můžeme první dojem zásadně posílit.

Nechte uživatele web užívat

Ať se schůzka vyvíjí jakkoli, stále máme před sebou cíl setkání a chceme citlivě zjistit, proč se s námi chtěl dotyčný sejít a co od schůzky očekává. Podobným způsobem i web odhaluje důvod návštěvy a naznačuje zájem uživatele. Přestože web zřetelně a jasně sděluje obsah, dobře naviguje a vede návštěvníka, neměl by chybět průvodce, ani okénko pro hledání. Při každém setkání jde o konverzaci, při návštěvě webu jde o hledání. Naslouchejte druhým, snažte se je pochopit a nebuďte zaslepeni.

Nevychloubejte se

„Naznačte, jak můžete požadavky druhého naplnit. Vychvalování vlastních předností se může míjet účinkem a zanechat v našem protějšku nepříjemné pocity arogance a vychloubačnosti.“ Neústupnost projevme až tehdy, kdy to bude skutečně potřeba! A to platí i pro obsah webu. Pamatujme na to, že první dojem, jaký v dotyčném zanecháme, je otázkou jen několika sekund, vše podstatné by se tedy mělo odehrát do pěti minut.

 

Chcete-li zjistit další podrobnosti, stačí navštívit stránku on-line webová poradna zdarma