Tvorba textu, tvorba webového obsahu

Nejpodstatnějčí část webových stránek tvoří vždy webový obsah. Nejpostatnější část tvoří text.

Vytvoříme pro Vás text pro webové stránky i ostatní obsah webu tak, aby se Vaše stránky staly úspěšné.

» více o psaní textů – copywriting v kapitole Publikujeme »

Při tvorbě textu uplatňujeme:

Chuť psát

Psaní textů nás baví. Výsledek práce přesně vystihuje potřeby webových stránek.

Kreativita

Naši copywriteři jsou kreativní jedinci, kteří jsou schopni bez dlouhého přemýšlení hledat  nová slova a věty. V případě obchodních sdělení vytváříme i věcné slogany.

Znalost gramatiky

Dobrá znalost gramatiky patří mezi naše základní vzdělání. Profesionální texty bez gramatiky jsou nutnou součástí každého webu.

Dobré vyjadřovací schopnosti

Nabízíme naše výborné vyjadřovací schopnosti. Často lze jednu věc říct několika způsoby a my nalézáme ten nejlepší.

Velká slovní zásoba 

S dostatečnou slovní zásobou je snadné adekvátně popsat to, co potřebujete. Naši copywriteři mají schopnost vcítit se do kůže ostatních.

Znalost SEO

Při analýze klíčových slov ve vytvářeném textovém obsahu je nutné uplatnit znalosti optimalizace textu pro vyhledávání.

Základní všeobecný přehled  

Umožní nám lépe působit na čtenáře prostřednictvím aktuálních témat a jazykových prostředků. Všeobecný přehled  patří mezi základní znalosti každého copywritera.

Znalost typografie 

Znalost typografie je při psaní textů důležitá, typografiie je ve Studiu 20 kontrolována vždy dvakrát.

» více na téma tvorba textu a webového obsahu v kapitole Publikujeme »