Zavedení podrobných statistik - návštěvnost webu

Webové stránky slouží především jako reklama. Stránky se jednoduše zobrazují a informují jejich návštěvníky o obsahu. Jak však zjistíte, kolik návštěvníků na Vaše stránky přišlo? Kolik návštěvníků zajímala Vaše nabídka nebo Vaše ceny? Zajímal vůbec někoho Váš kontakt, uvedený na webu? To všechno Vám zobrazí podrobná statistika návštěvnosti.

Je statistika návštěvnosti webu opravdu důležitá?

Ano, je důležitá. Je dokonce tak důležitá, že se bez ní žádný úspěšný web neobejde. Statistika návštěvnosti webu nám prozradí, o které stránky je největší zájem. Pomocí podrobných statistik zjistíme, zda-li se nám daří vytvořit úspěšný web. Vytvořit úspěšné webové stránky totiž přímo souvisí s analýzou podrobných statistik webu. Kdo nestuduje podrobné statistiky návštěvnosti, nedokáže zajistit efekt webu.

S čím lze srovnat význam statistiky návštěvnosti?

Představte si, že každý návštěvník již u dveří Vaší firmy hlásí: „Jsem tu, protože jsem Vás našel na internetu“. Nebo každý návštěvník vyplní u dveří dotazník, že zaznamenal kontakt na Vaší firmu v časopisu Týden. Bylo by přece ohromné mít přehled o tom, která reklama je úspěšná a která byla zbytečná. Zavedením podrobné statistiky návštěvnosti webu získáte přesný obraz o návštěvnících Vašich webových stránek a o jejich zájmu.

Co lze z podrobných statistik návštěvnosti zjitit?

Ze statistik návštěvnosti můžete získat mnoho užitečných informací. Pro zajímavost uvádíme nejdůležitější údaje, zjistitelné z podrobných statistik. Jednotlivé údaje jsou řazeny přehledně a jsou ve statistikách znázorňovány i graficky.

Počet návštěv

Počet návštěv je zobrazován číselně i graficky. Počet návštěv je zobrazován v libovolně nastavitelném časovém období, například podle denních hodin, dnů, týdnů, měsíců i let.

Unikátnost návštěv

V této kolonce podrobné statistiky lze vyčíst, kolik přišlo uživatelů na Vaše stránky z jednotlivých míst v internetu (IP adres). Zjistíte, jakou část z celkového počtu návštěv tvoří Váš přístup na stránky, jakou část náštěv tvoří uživatelé například z České republiky.

Nejzajímavější webové stránky

Jistě Vás zajímá, která s mnoha stránek Vašeho webu je nejnavštěvovanější a jak jsou na tom s návštěvností i ostatní stránky. Podrobná statistika Vám ukáže, jaké stránky jsou předmětem zájmu jejich návštěvníků a které nikoli.

Odkud přicházejí návštěvníci

Velmi zajímavou informaci získáme v podobě statistiky přístupů z ostatních webových stránek. Návštěvníci velmi často přicházejí z cizích stránek, je-li na nich odkaz na Vaše stránky. Takto lze zjistit, zda má odkaz umístěný na jiném webu nějaký efekt.  

Vstupní a výstupní stránky

S informací o webových stránkách, přes které návštěvníci na Váš web nejčastěji přicházejí a z jakých nejčastěji odcházejí, získáte podrobný přehled o tom, co návštěvníky Vašeho webu zajímá nejvíce. Pokud je nejméně zajímavou položkou stránka s kontaktem, zákazníkem se Vaši návštěvníci pravděpodobně nestanou. To samé platí i o stránkách s cenou.

Hledaná klíčová slova

Tato část statistiky Vás informuje o tvarech klíčových slov a frází, popřípadě o jejich kombinaci, s jakou se při vyhledávání ve vyhledávačích návštěvníci dostávají na Vaše webové stránky. Pokud jste optimalizovali webové stránky například na frázi „Tvorba webových stránek“, měla by statistika zaznamenat zvýšený počet návštěv právě na tuto frázi.

Co dalšího lze objevit ve statistikách návštěvnosti?

Podrobné statistiky návštěv zaznamenávají jakoukoliv aktivitu na Vašich stránkách. Výsledky statistik dále uvádějí:

  • počet návštěv indexujících robotů
  • velikost datového obsahu staženého uživateli
  • průměrný čas strávený uživatelem na stránkách
  • kolik přišlo návštěvníků z jednotlivých vyhledávačů
  • jaký prohlížeč návštěvníci používají

Webové počítadlo přístupů

Bylo by chybou domnívat se, že ke zjištění efektu webových stránek postačí takzvané počítadlo přístupů. Zavedení počítadla do Vašich stránek je sice velmi jednoduché, získáte však pouze obecné informace, které nelze při vývoji webových stránek uplatnit. Navíc zavedení podrobných statistik webových stránek není nijak zpoplatňováno.

Jak zvýšit návštěvnost webu

Máte-li k dispozici přístup k podrobným statisktikám návštěvnosti, máte k dispozici dostatečné množství informací pro analýzu. Jak zvýšit návštěvnost webu je otázkou, na kterou dostáváme odpověď právě ze statistik. Uvedeme několik příkladů, jak s informací ze statistik naložit:

1. Návštěvnost hlavní stránky je vysoká, ale stránka s kontakty není navštěvovaná.

V takovém případě je nutné zjistit, zda-li je kontakt uveden na dostatečně viditelném místě. Pokud je kontakt uveden již na hlavní stránce, uživatelé již nemají potřebu navštěvovat stránku s kontakty.

2. Návštěvnost stránky s kontakty je vysoká, ale nikdo se neozývá.

V takovém případě je vhodné nabídnout návštěvníkům alternativu kontaktů. Vložte na kontaktní stránku vedle uvedeného telefonu, faxu a e-mailu i kontaktní formulář či anketu, která více napoví, co můžete na webu zlepšit.

3. Návštěvníci přicházejí především na jednu konkrétní podstránku.

V tomto případě je potřeba zjistit, z jakého odkazu uživatelé přicházejí. Odkaz je zřejmě umístěn na vysoce navštěvovaném místě jiného webu. Této skutečnosti lze využít a umístit zde odkaz na tu stránku, kterou chcete uživatelům ukázat nejvíce.

4. Statistika ukazuje, že průměrná doba návštěvy hlavní stránky je velmi krátká.

To může být způsobeno existencí zpětných odkazů, které nejsou relevantní obsahu Vašeho webu. Sice návštěvníka přivedou, ale ten je ihned zrazen a odchází. Za rychlý odchod  ze stránky může i další chyba, napříkad špatná použitelnost nebo funkcionalita stránek, nepřehlednost, nevhodná grafika, nedostatek informací.

5. Návštěvnost webu se nedaří zvýšit doplňováním informací.

Je nutné vzít v potaz, že zaindexování stránky robotem trvá dlouho, někdy i několik měsíců.  Je důležité optimalizovat každou stránku zvlášť. Jedině správnou optimalizací a správnou volbou klíčových slov lze docílit úspěchu ve snaze obsadit ve vyhledávání přední pozice. Ale pokud chcete zvýšit návštěvnost webu, nemá na to umístění na přední pozici dostatečný vliv.